Hankkeen tavoitteetOOKKO KUNNOS? II -KOULUTUSHANKE

tarjoaa maatilayrittäjille koulutuksia ja vertaistukea, isoissa tapahtumissa ja pienryhmissä


Hankkeen tavoitteena on mm.

• Vahvistaa maatilayrittäjien osaamista ja ammatti-identi teettiä.
• Kehittää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, eli kokonaistyökuntoa.
• Tuoda tutuksi erilaiset hyödylliset sähköiset tietoverkot ja sosiaalisen median käytön.
• Toimeenpanna uusia varhaisen välittämisen tukimalleja.
• Tuoda maatilayritäjille tutuiksi eri alojen asiantuntijat ja ammattiauttajat.
• Laajentaa maatilojen yhteistyötä, tukiverkostoja ja sosiaalisia verkostoja. Sekä lisätä maatilojen sidosryhmien, ammattiauttajien ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, tuottajien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeen toteuttajat

Ookko kunnos? II -koulutushankkeen toteuttajana toimii Sedu Aikuiskoulutus, pääyhteistyökumppaneinaan MTK Etelä-Pohjanmaa ja Osuuskunta Maitosuomi.

Toiminnassa mukana myös Mela, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, kuntien maaseutu- ja lomahallinto, työterveyshuolto, koulutusorganisaati ot, pankit, vakuutuslaitokset, muut maatalouden sidosryhmät, yhdistykset ja hankkeet sekä lukuisat muut järjestöt, kyläyhteisöt ja liikuntaseurat.

Hankkeen rahoitus perustuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, ja rahoitusta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti