TapahtumatKeinot ja konstit kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi

•Opintomatkat

Sisältävät tilavierailuja, virkistäytymistä, kulttuurielämyksiä ja terveyden kohentamista.Hyvinvointi teemapäivät

joiden aiheina mm.Fysioterapia, ergonomia, koko perheen virkistyspäivät, riskienhallintateemapäivät (mm. avioehto, verotus, testamentti , tulipalo, tulvat), työnohjaus, huolen puheeksi ottaminen (turvaverkot, välittäminen), mielenterveyden ensiapu jne.


Tyhyt naisille, miehille ja pariskunnille

Naisten tyhyt 1-2 -osat, Miesten tyhyt 1-2 -osat, Parisuhdetyhyt. Alkukartoituksen jälkeen suunnitellaan henkilökohtainen ohjelma fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Sekä seurataan suunnitelman toteutumista omatoimisesti verkko-opintoina.


Mentorointi

Kokenut maatilayrittäjä, eli mentori, jakaa kokemusperäistä tietoa, näkemystä ja elämänviisautta maatilayrittäjien pienryhmille. Aiheina mm. työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita: yleistä jaksamista, terveyttä, sosiaalisia suhteita, yhteistyömahdollisuuksia, maatilan johtamista ja työnhallintaa.Verkko-opinnot internetissä

Osallistujia opetetaan hyödyntämään erilaisia sähköisiä oppimisja viestin täympäristöjä. Käytetään verkko-oppimisympäristöjä ja keskustelufoorumeita. Tarjotaan ajankohtaista tietoa ja uusia näkökulmia.Sidosryhmäkoulutus / verkostotyö

Jaetaan ti etoa maati layritt äjille kaikista hyvinvointi palveluita tuottavista tahoista ja tapahtumista (yritykset, organisaati ot, hankkeet). Hankkeen tilaisuuksissa mahdollista tavata maatalouden ja hyvinvoinnin asiantunti joita ja löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti