perjantai 13. syyskuuta 2013

Mentoroinnilla vertaistukea maatilojen hyvinvointiin


 Haluatko kehittää omaa hyvinvointiosaamistasi uudella ja innostavalla tavalla?
Tule mukaan maatilayrittäjille suunnattuun mentorointitoimintaan.
 


Mentorointi on vanha menetelmä, jossa perinteisesti pyritään siirtämään elämänviisautta ja kokemusperäistä tietoa kokeneemmalta kokemattomammalle. Mentorointi tarkoittaa näkemysten, kokemusten ja osaamisen siirtämistä ja välittämistä muille. Mentori kertoo avoimesti omia ajatuksiaan, jakaa kokemuksiaan, tuo uusia näkemyksiä eri tilanteisiin. Hän on myös kuuntelija, kysymysten esittäjä, palautteen antaja, kannustaja, rohkaisija, uusien yhteyksien ja näkökulmien avaaja. Mentoroitava tuo keskustelulle sisällön ja asioita käsitellään hänen tarpeittensa pohjalta.
 
Kyseessä on tavoitteellinen, ryhmän tai parin välinen, noin vuoden mittainen vuorovaikutussuhde, jossa molemmat osapuolet oppivat ja löytävät innostuneisuutta työhönsä. Toiminta on silloin luonteeltaan yhteistä etsimistä ja löytämistä, yhdessä oppimista ja kasvamista. Kaikki jäsenet antavat osaamisensa ja kokemuksensa yhteiseen käyttöön. Yhdessä keskustellen opitaan tarkastelemaan omaa työtään uusista näkökulmista ja miettimään uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Toiminta on luottamuksellista, jossa korostuu osapuolten välinen vastavuoroisuus.

 


Tapaamisissa käsitellään konkreettisia jokapäiväisiä maatilan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on lisäksi oman työn ja kokemuksen arvostuksen lisääminen, verkostojen laajentaminen, ammatillisen osaamisen kasvattaminen, maatilayrittäjyyden tukeminen ja johtamistaitojen kehittäminen
 
Ookko kunnos? II-hankkeessa haemme mukaan sekä mentoreita että mentoroitavia. Valmennamme mentorit asiantuntijoiden coachauksessa, olemme mukana ja tukemassa keskusteluryhmien alkuvaiheessa sekä opastamme halukkaat sosiaalisen median ja verkko-opintojen käyttöön. Mentorointi voidaan toteuttaa pari- tai ryhmämentorointina. Tapaamisista ja muusta yhteydenpidosta (puhelinkeskustelut, sähköpostit, verkkokeskustelut, vierailut ) sovitaan pari/ryhmäkohtaisesti. Toiminta on osallistujille maksutonta, kustannuksista vastaa Ookko kunnos? II-hanke.


 

1 kommentti: