torstai 2. tammikuuta 2014

Mielekäs työ tavoitteena Vieraskynäilijänä Olavi Koskimäki Osuuskunta Maitosuomi

Hei!
Vuosi on jälleen vaihtunut ja on aika summata yhteen mennyttä ja suunnitella tulevaa. Maatiloilla viime kasvukausi oli kiireistä aikaa. Kesän alku oli myöhässä ja osa edellisen syksyn peltotöistä monella tilalla oli siirtynyt kiireiseen kevääseen. Kun kesä vihdoin alkoi, niin se eteni sitten vauhdilla. Kevättöiden ja sadonkorjuun välinen aika jäi ainakin karjatiloilla tavallista lyhyemmäksi kuin rehunkorjuut tulivat aikaisin.

Tätä kirjoittaessa on vuoden pimeimmät päivät käsillä ja vuoroin sataa vettä ja räntää. Maassa ei ole lunta vaikka vuoden vaihtuminen on muutaman päivän päässä.  Hyvät hiihtokelit ovat minulla toivomuslistalla tammi-helmikuulle. No, onpa ainakin lämmityskuluja säästynyt leudon alkutalven ansioista.
 

Maatiloilla lähes kaikki muu toiminta voidaan hoitaa suunnitelmallisesti paitsi nuo sää ja ilmastoasiat. Myrskyihin voidaan varautua esimerkiksi hankkimalla aggregaatti varavoiman lähteeksi tai rankkoja sateita voidaan ennakoida huoltamalla salaojat, laskuojat ja tekemällä mahdolliset pellon pinnan muotoilut.

Mielekäs työ tavoitteena
Työn mielekkyydestä on viime aikoina kirjoitettu ja puhuttu melko usein niin yrittäjien kuin palkansaajien keskuudessa. Myös työttömyys ja sen tuomat ongelmat ovat saaneet huomiota. Erityisesti nuorisotyöttömyys on kasvanut nopeasti.

Maatalousyrittämisessä on paljon haasteita, eivätkä ne ole tulevaisuudessa hellittämässä. Vuoden 2006 jälkeen ovat tuotantopanosten hintavaihtelut vaikeuttaneet kannattavuuskehitystä. Maitotiloista noin 1/3 osa voidaan luokitella kasvuyrityksiksi ja erityisesti heillä on riittänyt haasteita kokonaisuuden hallinnassa.

Maatalous- ja karjatalousyrittäminen vaativat yrittäjiltä paljon. Tästä huolimatta onnistumiset ovat palkitsevia ja tuovat työn iloa.  Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä ja niiden avulla kestetään myös vastoinkäymiset ja takaiskut, joita yleensä tulee tilaamattakin.
Kun maatila kasvaa, niin tarvitaan töiden uudelleen organisointia. Vanhoilla systeemeillä ei enää ehditä tehdä kaikkea. Bisneksen kasvaessa tulee erityishuomio kiinnittää kannattavuuden säilymiseen ja työmäärien hallintaan.

Maatilayrityksen kehittämisessä on erityisen tärkeää kyetä keskittymään siihen, että tehdään oikeita asioita. Kun tehdään isoja investointeja, niin niiden kustannukset vaikuttavat pitkälle tukevaisuuteen, jopa yli vuosikymmenen päähän.
Mielekäs työ ja työhyvinvointi rakentuvat monista eri osatekijöitä ja niiden vaikutukset koetaan henkilökohtaisesti. Ookko kunnos? II koulutus -hankkeessa tarjotaan työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen selkeät tikapuut, joita pitkin osallistujat voivat omaan tahtiinsa ja oman valintansa mukaan edetä.
 

Maitosuomen tuottajat ovat ottaneet tämän hankkeen hyvin vastaan ja osallistuminen tilaisuuksiin on ollut runsasta. Toivottavasti hanke saavuttaa mahdollisimman laajasti eri tuotantosuuntien maatalousyrittäjiä. Esitän haasteena, että kaikki hankkeen toiminnassa jo mukana olleet puhuvat tai kannustavat mukaan vähintään yhden uuden osallistujan alkaneen vuoden aikana!
Yhteistyöterveisin Osuuskunta Maitosuomi, Olavi Koskimäki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti